Fibre che imitano i velli animali ed infondono volume e leggerezza a maglie gonfie e super impiumate.